Wymiana/Zwrot/Reklamacja

WYMIANA

 1. Klient ma możliwość wymiany zakupionej w sklepie www.deadlift.com.pl odzieży na inny rozmiar lub inny produkt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 ).
 2. Odzież wymieniana powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona.
 3. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
 4. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego.

ADRES:

DEADlift sp z.o.o
ul. Czerwiakowskiego 4

30-695 Kraków

W celu wymiany prosimy o dostarczenie wraz z produktem podpisanego formularza wymiany.

Formularz wymiany (POBIERZ)

 

ZWROT

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie www.deadlift.com.pl towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 )
 2. Odsyłana odzież powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona .
 3. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.
 4. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.
 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych do paczkomatów .
 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towarów.
 7. Zwrot kosztów transakcji realizowane są tylko i wyłącznie przelewem bankowym.
 8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.
 9. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego.

ADRES:

DEADlift sp z.o.o
ul. Czerwiakowskiego 4

30-695 Kraków

W przypadku zwrotu warunkiem koniecznym jest dostarczenie wraz z produktem podpisanego formularza zwrotu oraz paragonu.

Formularz zwrotu (POBIERZ)

REKLAMACJA

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwu) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Podstawą rozpoznania reklamacji jest: paragon, faktura VAT, mailowe potwierdzenie zamówienia lub inny dowód uiszczenia płatności (np. bankowe potwierdzenia przelewu lub wyciąg obciążenia karty kredytowej)
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący powinien podać szczegóły reklamacji, w szczególności jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego.
 4. W terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Kupującego, będącego Konsumentem, reklamacji DEADLIFT sp. z o.o. poinformuje Go o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 5. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Kupującego, zawierające dokładny opis wady Towaru, dowód zakupu o którym mowa w pkt 2 oraz aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni kontakt z Kupującym.
 6. W wyniku uznania przez DEADLIFT sp. z o.o. reklamacji za zasadną, towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli reklamację odrzucono jako niezasadną, DEADLIFT sp. z o.o. niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Kupującego adres.

Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.

Formularz reklamacyjny(POBIERZ)